info@poosheshpars.com
021-44787153
09125029727

پوشش فلیک های روی-آلومینیوم

پوشش فلیک های روی-آلومینیوم که در صنعت کشور با نام داکرومت و جئومت شناخته میشود، یکی از جدیدترین روشهای عملیات پوششکاری قطعات میباشد که دارای مزایای بسیاری است. این پوشش با ایجاد حفاظت عالی ضد خوردگی از قطعات فلزی در برابر خوردگی های محیطی محافظت به عمل می­ آورد. به منظور رفع نیاز کشور در واردات – تولید این مواد با تکیه بر دانش ملی از اولویت های صنایع کشور بخصوص صنایع خودروسازی می باشد. بنابراین در این شرکت، تلاش بر این بوده تا با ساخت مواد پوشش دهی فلیک های روی – آلومینیوم حاوی کروم سه ظرفیتی و بدون کروم با کارایی قابل توجه در حفاظت خوردگی فلزات و مقاومت حرارتی مناسب، نیاز کشور به واردات این مواد رفع شود.

ادامه