info@poosheshpars.com
021-44787153
09124267229

اصولی ترین ساده ترین و ارزانترین راه مبارزه با خوردگی و کاهش خسارت ناشی ازآن درصنایع، رعایت استانداردها میباشد.

استانداردها مجموعه قوانینی هستند كه برای یكسان سازی امور فنی، علمی، تجاری و صنعتی استفاده میشوند. بوسیه آنها ویژگیهای لازم برای تولید یك محصول، كنترل كیفی آن و یا نجام یك خدمت تعیین میگردد كه هرچند وقت یكبار توسط مرجع معتبرناشر آنها اصلاح میگردند.

استانداردها با هدف توجه قرار دادن دست اندركاران صنایع مختلف و آموزش جزییات مراحت تست و آزمایش تهیه گردیده اند و توضیحات كاملی در مورد آزمون مورد نظر و روش كار با دستگاهها در متون آنها وجود دارد.

 

1مجموع 2 مقاله
D171058

D171058

در اين استاندارد، مشخصات مربوط به آزمايشات سالت اسپری جهت ارزيابی مقاومت در برابر خوردگی مواد فلزی پ ...
ASTM B117

ASTM B117

ASTM B117 یکی از استانداردهای متداول برای آزمایش اسپری نمکی است. شرکتها و کارخانه های بسیاری از آن ب ...
1مجموع 2 مقاله