info@poosheshpars.com
021-44787153
09124267229

مطالب

10 / 10
از 1 کاربر

اصولی ترین ساده ترین و ارزانترین راه مبارزه با خوردگی و کاهش خسارت ناشی ازآن درصنایع، رعایت استانداردها میباشد. استانداردها مجموعه قوانینی هستند كه برای یكسان سازی امور فنی، علمی، تجاری و صنعتی استفاده میشوند. بوسیه آنها ویژگیهای لازم برای تولید یك محصول، كنترل كیفی آن و یا نجام یك خدمت تعیین میگردد كه هرچند وقت یكبار توسط مرجع معتبرناشر آنها اصلاح میگردند. استانداردها با هدف توجه قرار دادن دست اندركاران صنایع مختلف و آموزش جزییات مراحت تست و آزمایش تهیه گردیده اند و توضیحات كاملی در مورد آزمون مورد نظر و روش كار با دستگاهها در متون آنها وجود دارد.