info@poosheshpars.com
021-44787153
09125029727

پوشش پایه آبی فلیک های روی-آلومینیوم دارای بایندر کروم (NAPZINC)

10 / 10
از 3 کاربر

مواد پوشش دهی فلیک های روی-آلومینیوم با نام تجاری NAPZINC که در صنعت با نام پوشش داکرومت شناخته میشود شامل سه نوع ماده می­باشد:

ماده Part A پوشش NAPZINC (پوشش داکرومت)، مایعی ویسکوز (خمیری شکل) و به رنگ نقره ای - خاکستری می باشد که شامل فلیک های روی، آلومینیوم و آلیاژهای آنها بوده که توسط حلال های آلی این ماده را تشکیل می دهند. ماده Part B پوشش NAPZINC (پوشش داکرومت) بصورت مایعی اسیدی و حاوی بایندرهای Cr(III) و Cr(VI) میباشد و ماده Part C پوشش NAPZINC (پوشش داکرومت) بصورت پودری، غلظت دهنده و قوام دهنده محصول نهایی می­باشد.

 

 

اختلاط اجزای محصول

1)     از آنجاییکه پارت A پوشش NAPZINC (پوشش داکرومت) در طول مدت انبارداری دو جزئی گردیده است، آن را در زیر میکسر قرار داده و سرعت میکسر را به آرامی تا rpm 800 بدون اینکه هوا به داخل آن نفوذ کند، بالا برده شود تا خمیری یکنواخت حاصل گردد.

2)     با یه میله یا کاردک تمیز خمیر چسبیده به ته ظرف جدا گردد.

3)     زمان و سرعت اختلاط بالا باعث گرم شدن مواد به دلیل اصطکاک می باشد و باید از این امر پرهیز گردد و برای جلوگیری از آن افزایش پارت B در هنگام اختلاط پارت A مفید می باشد.

4)     مقدار مناسب از پارت B پوشش NAPZINC (پوشش داکرومت) را وزن کرده و به آرامی و بصورت پیوسته به پارت A افزوده می گردد. با توجه به اینکه واکنش گرمازا است، 5 الی 10 دقیقه بعد از شروع اضافه کردن پارت B دما در حدود 10درجه افزایش می­یابد لذا کنترل درجه حرارت حائز اهمیت می باشد و این دما نباید از 35 درجه تجاوز کند. اگر دمای واکنش به 35 درجه رسید باید با کنترل سرعت میکسر و سرعت افزودن پارت B دما را کنترل نمود.

5)     بعد از آنکه پارت B کامل به خمیر پارت A افزوده گردید، دمای این مخلوط باید مرتب کنترل شود و زمانیکه دمای آن به 30 درجه سانتیگراد رسید، 150-120 گرم از پارت C پوشش NAPZINC (پوشش داکرومت) به آرامی بصورت نمک پاشی به مخلوط بالا اضافه شده و سپس به مدت 12-10 ساعت عملیات اختلاط را با دور پایین ادامه می دهیم تا از ورود هوا به محلول جلوگیری گردد.

6)     مواد قبل آنکه در مخزن و دیپ خط اضافه شود باید از فیلتر 80 مش (180 میکرون) عبور کرده و سپس آماده استفاده در خط تولید می باشد.

 

مشخصات کنترل کیفی پوشش NAPZINC (پوشش داکرومت) به شرح زیر میباشد:

دانسیته: 0/05 ± 1/33

میزان اسیدیته (pH): 5/1 – 3/8

ضریب اصطکاک: 0/18 – 0/12

ویسکوزیته: 40-20 (اسپری) ، 75-45 (دیپ-اسپین)

دمای عملیاتی: ℃2± 20

ضخامت پوشش: 10-6 میکرون

جرم پوشش پوشش NAPZINC (پوشش داکرومت): حداقل 24 گرم بر متر مربع (دوبار پوششدهی) و 36 گرم بر متر مربع (سه بار پوششدهی)

 

 نحوه قرارگیری فلیک های روی – آلومینیوم پوشش NAPZINC (پوشش داکرومت) بر روی یکدیگر در پوشش (تصویر میکروسکوپی SEM از برش عرضی پوشش) و ضخامت اندازه گیری شده.

 

قطعات با پوششهای فلیک های روی_آلومینیوم پوشش NAPZINC (پوشش داکرومت)، گالوانیزه گرم، گالوانیزه سرد و قطعه بدون پوشش آماده بررسی در آزمون پاشش نمک.

 

تست خوردگی قطعات با انواع پوشش بعد از 500 ساعت.

 

 

محصولات مرتبط