info@poosheshpars.com
021-44787153
09124267229

آزمایشگاه

10 / 10
از 1 کاربر

به منظور کسب اطمینان از برآورده شدن استانداردهای کیفی محصول و رویکردی پیش گیرانه از تولید محصول نامنطبق با نیازهای مشتریان گرامی، هر پارت تولیدی محصولات تحت تست و آزمون قرار میگیرد تا محصول ارائه شده با بالاترین استاندارد به دست استفاده کنندگان برسد.

جهت بررسی کیفی مواد هر پارت تولید شده، پوششدهی آنها بر روی قطعات صورت می گیرد. ابتدا مواد سه پارت های A,B,C میکس شده و مشخصات آنها مانند دانسیته، ویسکوزیته و pH اندازه گیری می شود. پس از آماده سازی سطح قطعات، پوششدهی آنها انجام پذیرفته و به منظور پخت در آون با دمای برنامه ریزی شده قرار داده می شود. قطعات پس از دوبار پوششکاری تحت آزمون های زیر قرار می گیرند.

آزمون سالت اسپری

آزمون سالت اسپری (آزمون پاشش نمک)، آزمونی است که با فراهم نمودن محیطی خورنده و در عین حال با شرایط کنترل شده و تسریع شده، میزان مقاومت سطح قطعات فلزی در برابر خوردگی را مورد بررسی قرار می دهد. در این آزمون که بر اساس استاندارد ASTM B117 و استاندارد خودروسازی PSA PEUGEOT CITROEN D17 1058 انجام میشود، از محلول آب نمک NaCl (aq) 5% به منظور پاشش بصورت مه نمکی بر روی سطح فلزی استفاده می شود.

آزمون نیترات آمونیوم

در این آزمون از بن ماری برای بررسی میزان خوردگی قطعات فلزی استفاده می گردد. بدین منظور درون آن را به مقدار معین آب مقطر ریخته و با پس از روشن کردن و تنظیم حرارت، دمای آب را به 70 درجه سانتیگراد می رسانیم. سپس یک بشر حاوی محلول نیترات آمونیوم که از 20 گرم نیترات آمونیوم خالص و گرید آزمایشگاهی و 80 گرم آب ساخته شده است را درون آن قرار داده و پس از هم دما شدن، قطعات پوشش داده شده را درون محلول کاملا غوطه ور میکنیم. هر ساعت آزمون معادل 500 ساعت آزمون سالت اسپری میباشد.

؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟