info@poosheshpars.com
021-44787153
09124267229

D171058

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | ﺳﻪشنبه 5 شهریور 1398 در ساعت 36 : 13 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

در اين استاندارد، مشخصات مربوط به آزمايشات سالت اسپری جهت ارزيابی مقاومت در برابر خوردگی مواد فلزی پوشش دار يا بدون پوشش دائم يا موقت، تعريف شده است. اين آزمايش به منظور کنترل كيفيت مواد و پوشش ها نسبت به مشخصات تعيين شده انجام می شود. اين روش با هدف تعريف آزمايش خوردگی و تجهيزات مربوطه و نيز بررسی های لازم جهت اطمينان از مطابقت اين آزمايش تدوين شده است. از اين روش می توان برای تست نمونه های آزمايشگاهی، قطعات يا قطعات نمونه برداری شده از خودروها بکار رود.

برای دانلود و مشاهده استاندارد مربوطه ب روی لینک زیر کلیک نمایید:

Materials & Coating - Salt Spray Test of 5% NaCl and Methods of Grading

 

D171058

D171058

در اين استاندارد، مشخصات مربوط به آزمايشات سالت اسپری جهت ارزيابی مقاومت در برابر خوردگی مواد فلزی پ ...
ASTM B117

ASTM B117

ASTM B117 یکی از استانداردهای متداول برای آزمایش اسپری نمکی است. شرکتها و کارخانه های بسیاری از آن ب ...